De Helden van Nul | De weginspecteurs van de provincie Noord-Brabant

Held van NUL
1220 keer bekeken

In de rubriek Held van NUL zetten we helden in het zonnetje die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de verkeersveiligheid in onze provincie. In deel 2: De weginspecteurs van de provincie Noord-Brabant. 

Weginspecteurs zijn dagelijks op de provinciale wegen te vinden. Zij zijn constant bezig met het verkeer en kijken naar de zaken als: de veiligheid van de weggebruikers en hoe zij dat kunnen beïnvloeden en naar een goede doorstroming van het verkeer. 

Ontzettend belangrijk werk, want iedereen wil zich veilig kunnen verplaatsen over onze provinciale wegen. Zo constateren zij bijvoorbeeld het ontbreken van verkeersborden, schade aan wegen en bermen, storingen aan verkeersregelinstallaties of straatverlichting. Als dit soort zaken opgemerkt worden, schakelen zij de juiste mensen in om de problemen te verhelpen of schades te repareren. 

Helaas kan de inzet van onze weginspecteurs niet voorkomen dat er onvoorziene dingen op onze wegen gebeuren. Dit noemen wij de calamiteiten. Dit varieert van spullen die op de weg liggen, weersinvloeden zoals storm en gladheid die voor problemen zorgen tot ernstige ongevallen. Ook dan worden de weginspecteurs ingezet. 24/7, dag en nacht, door weer en wind staan ze klaar om assistentie te verlenen. 

Zij maken zo snel als mogelijk de weg weer veilig en beschikbaar voor het verkeer. Zij zorgen ook voor een veilige werkomgeving voor andere hulpdiensten op de locatie van de calamiteit en voorkomen verdere ongevallen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van wat het werk van een weginspecteur (WIS) concreet kan inhouden:

Wegdekverontreiniging

De VCZN meldt woensdagavond om 9 uur dat er op een provinciale weg een oliespoor ligt. In 90% van de gevallen is niet bekend om wat voor soort verontreiniging het gaat en hoe gevaarlijk dat is voor de weggebruiker. De weginspecteur gaat naar de locatie en stelt de omvang en ernst van de verontreiniging vast. De provincie Noord-Brabant streeft ernaar om zo snel mogelijk iemand op de locatie aanwezig te hebben. Wanneer de situatie gevaarlijk is voor andere weggebruikers, gaat de inspecteur meteen de eerste veiligheid regelen en hulptroepen inschakelen (verkeersregelaars, wegafzettingen, botsabsorbers etc.). Ook wordt nagedacht over eventuele milieuschade.

Daarna wordt het wegdek gereinigd. Dit gebeurt met inachtneming van de veiligheid van iedereen. Het kan dan gebeuren dat een weg een tijdje wordt afgesloten. 

Uitvallen van een Verkeersregelinstallatie (stop/verkeerslicht)

Op maandagmiddag rond 15:00 uur, net voor de spits komt de melding binnen dat de verkeerslichten op de N279 bij de aansluitingen met de A2 volledig zijn uitgevallen. Reden onbekend. 

Aangezien het hier gaat om een complex “knooppunt” ontstaat hier een situatie die kan leiden tot erg gevaarlijke omstandigheden op de kruisingen van de wegen. Tijdens de spits kan ook het verkeer op de A2 en het omliggende wegennet vastlopen, waardoor ook hier gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Immers het verkeer gaat haar eigen weg zoeken. De weginspecteur gaat meteen naar de plek en schakelt gezien de situatie meteen al aanrijdende ook de calamiteitenaannemers inschakelen in.

Eenmaal ter plaatse bekijkt de weginspecteur de situatie en bepaalt welke zaken geregeld moeten worden, zoals het omleiden van het verkeer om het verkeersaanbod op het kruispunt te verlagen. Hierop wordt in overleg met de calamiteiten aannemer bepaald, wie en wat er ter plaatse moet komen om het verkeer in goede banen te leiden, totdat de reparatie geregeld is. 

Ernstig ongeval

Zondagmiddag. De volgende melding komt binnen.

Ongeval, frontale botsing waarbij drie personenauto’s zijn betrokken. Alle hulpdiensten aanrijdend, traumahelikopter aanvliegend. Eén persoon wordt gereanimeerd.

De weginspecteur gaat meteen ter plaatse. Uit ervaring weet de weginspecteur dat er nu van alles geregeld moet worden. De WIS schaalt meteen op. Tijdens de rit naar de ongevalslocatie worden de calamiteitenaannemer(s) verzocht om verkeersmaatregelen te nemen (wegafzettingen en verkeersregelaars) en een coördinator ter plaatse te laten komen. 

Tijdens het verplaatsen naar de locatie wordt de WIS steeds op de hoogte gehouden van de situatie ter plaatse. Het komt dan ook voor dat er een melding komt dat een persoon is overleden. Met dit in het achterhoofd moet de WIS aan de werkzaamheden beginnen. 

Bij aankomst op de locatie wordt het voertuig van de WIS gebruikt als wegafzetting om te voorkomen dat verkeer het wegvak inrijdt. Hiermee wordt meteen meer veiligheid gecreëerd voor de andere hulpdiensten. Na deze eerste veiligstelling van de locatie, inventariseert de WIS de situatie en biedt als het nodig is hulp aan de andere aanwezige hulpdiensten. Met de meest actuele informatie en contact met politie en brandweer wordt tijdens het zogenaamde motorkapoverleg het actieplan bepaald. Op basis hiervan wordt besloten om nog meer mensen en materieel in te vliegen of om af te schalen.

In veel gevallen gaat de politie een verder onderzoek starten (VerkeersOngevallenAnalyse). Hiervoor wordt de weg tijdelijk buiten gebruik gesteld omdat er geen sporen verloren mogen gaan die nodig zijn voor het onderzoek. Na het onderzoek kan gestart worden met het afvoeren van de voertuigen betrokken bij het ongeval, het opruimen van brokstukken en eventuele reparatie van weg en wegmeubilair.

Het werk van de WIS is heel divers. Maar deze mensen staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar voor onze veiligheid op de provinciale wegen van Noord-Brabant. Met recht zijn zij een HELD van NUL.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen