Over Nul

In Brabant werken gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant samen met maatschappelijke partners als Veilig Verkeer Nederland en de ANWB samen aan een verkeersveiliger Brabant. Hiervoor wordt gewerkt aan bijvoorbeeld  goede infrastructuur en handhaving. Maar hiermee is zeker niet alles opgelost. Het gedrag en de rol van de verkeersdeelnemers hebben ook een grote invloed op veiligheid in het verkeer en daar is iedereen zelf verantwoordelijk voor. 90 procent van de verkeersongevallen wordt namelijk veroorzaakt door menselijk gedrag. Via de NUL campagne willen we Brabanders hier meer bewust van maken. Daarom maken wij ons met alle partners hard voor met de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt’. Onder het motto ‘Jouw actie telt’ worden Brabanders gemotiveerd om zelf in actie te komen voor een veiligere deelname aan het verkeer.

Ambassadeurs verkeersveiligheid

Voor het slagen van de campagne is het belangrijk dat er ambassadeurs zijn die zich sterk maken voor NUL verkeersslachtoffers in Brabant. Ze zijn aanjager en initiator van extra acties binnen de eigen regio. Hieronder een overzicht van alle ambassadeurs die NUL verkeersslachtoffers in Brabant helpen verwezenlijken.

  • Provincie Noord-Brabant: Stijn Smeulders, waarnemend gedeputeerde voor Mobiliteit.
  • Politie Oost-Brabant: Erik Wanders, teamchef Infra.
  • Politie West-Brabant: Regina Verschuren, teamchef Infra.
  • Rijkswaterstaat: Frank Berends, directeur bedrijfsvoering Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.
  • Openbaar Ministerie: Marc Pluimers, afdelingshoofd Beleid en Strategie.
  • Hart van Brabant: Rik Grashoff, wethouder gemeente Tilburg.
  • Zuidoost-Brabant: Helm Verhees, wethouder gemeente Deurne.
  • Noordoost-Brabant: David Sölez, wethouder gemeente Land van Cuijk.
  • West-Brabant: Sanneke Vermeulen, wethouder gemeente Roosendaal.
  • West-Brabant: Tim Simons, wethouder gemeente Drimmelen.

Aftrap BVVP

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024

De campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw actie telt’  is onderdeel van het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024. Brabant telde in 2019 veel verkeersdoden want er vielen 142 slachtoffers in het verkeer. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat zei daarover: “Achter dit kille cijfer gaan 142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Iedere verkeersdode is er een teveel en daarom is het belangrijk om ons in te zetten voor nul verkeersslachtoffers. Als provincie investeren we in goede wegen en verkeersveilige infrastructuur. Maar uiteindelijk speelt het menselijke gedrag een cruciale rol. Daarom is het zo belangrijk dat we aandacht blijven vragen voor veiliger verkeer.”

Beleidsplan Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020

Ook in de periode 2016-2020 hebben de verkeersveiligheidspartners in Brabant zich ingezet voor een veiliger verkeer. Meer hierover lees je in de Eindrapportage Evaluatie BVVP 2016-2020.

Volg Brabant gaat voor NUL

    

Nieuwsbrieven Verkeersveiligheid

 

 

 

 

Cookie-instellingen