Educatie

Al vanaf jonge leeftijd is het belangrijk om de regels in het verkeer te kunnen toepassen. Dat begint bijvoorbeeld met 3 keer kijken voordat je de weg oversteekt. Je kunt dus al vroeg beginnen met een actie die bijdraagt aan NUL verkeersslachtoffers!

Verkeerseducatie omvat kennis, vaardigheden en motivaties die nodig zijn om veilig te kunnen deelnemen aan het verkeer. In Noord-Brabant zijn er verschillende vormen van verkeerseducatie: Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT projects voor het mbo.

 

Basisscholen


Het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) startte in 1997 als programma voor basisscholen. Met dit label aan de muur laat scholen zien dat ze werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dat doen ze onder andere door het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving. Inmiddels gaat het om meer dan 180 duizend leerlingen op meer dan 700 schoollocaties in álle Brabantse gemeenten. Dat is meer dan 90% van alle basisschoolleerlingen in Brabant! In ieder gemeente wordt er dus hard gewerkt om verkeerslachtoffers naar NUL te brengen! Dit gebeurt altijd in samenwerking met verkeersouders en verzorgers, Veilig Verkeer Nederland, transportbedrijven, politie, ANWB en andere partners. Zo worden niet alleen basisschoolkinderen bewust van veilig verkeer, maar ook een heleboel andere verkeersdeelnemers. Een win-win situatie dus!

 

Cookie-instellingen