Skip die Trip: een nieuwe norm voor drugsgebruik onder jongeren

436 keer bekeken

32 gemeenten uit de regio Oost-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron hebben de handen ineengeslagen. Vanaf 2021 zetten ze zich samen onder de naam SKIP in om een nieuwe norm onder jongeren te creëren rondom drugsgebruik.

Om de nieuwe norm te realiseren, heeft de organisatie op drie pijlers bepaald waar ze zich op richt: een onderzoeksmonitor, communicatie, educatie en voorlichting, en beleidsontwikkeling. In het hele project wordt nadrukkelijk samengewerkt in zowel het veiligheids- als het gezondheidsdomein.   

11.000 jongeren ondervraagd 

Voor het inrichten van de onderzoeksmonitor ondervroeg SKIP vorig jaar 11.000 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Oost-Brabant naar hun drugsgebruik. Het gebruik van cannabis en XTC vinden jongeren het meest gangbaar, zo bleek uit de resultaten. De uitkomsten van het onderzoek – die de partij afgelopen september publiceerde – neemt SKIP mee in het plan van aanpak voor 2023. 

Welke plannen dat zijn en de uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het digitale magazine en op de website https://www.skipdietrip.nl/ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen