Hou je aan de snelheidslimiet

183 keer bekeken

Te hard rijden is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen. Daarom wordt de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ al sinds 2010 gevoerd. De campagne spreekt de automobilist aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

De campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ gaat 8 mei van start. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zijn champagnepartners wil ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers’ de nadruk leggen op de gevolgen van te snel rijden binnen de bebouwde kom. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk.

Bewustwording

Samen willen we toewerken naar NUL verkeersslachtoffers. Bewustwording is de eerste stap op weg naar ander gedrag. Vooral op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom houden automobilisten zich slecht aan de snelheid. De campagne richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30, 50 en 60 km wegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen