Halt Loket ‘Brom Effe Normaal’

280 keer bekeken

Tijdens een handhavingsactie in Waalwijk op 25 mei hebben de politie en Halt de handen ineen geslagen. Jongeren die een overtredingen hebben begaan werden op locatie direct doorverwezen naar het Halt-loket.

Met een lik op stuk beleid zorgen Halt en Politie voor meer veiligheid in het verkeer. Tijdens de handhavingsactie op 25 mei hebben de politie en Halt in Waalwijk verkeersovertreders direct aangepakt vanwege hun onveilige rijgedrag. Bij deze handhavingsactie is er een Halt-loket opgezet waarbij een Halt-medewerker ter plekke aanwezig was om jongeren te spreken over verkeersveiligheid en om hen een pedagogische Halt-interventie aan te bieden. Dit in plaats van een boete of een aantekening op hun strafblad.   

Het Halt-loket is een vorm van lik op stuk beleid. Jongeren die een of meerdere overtredingen hebben begaan (zoals het rijden zonder rijbewijs) worden meteen naar Halt verwezen. De Halt-interventie wordt dan als maatregel ingezet bij verkeersovertredingen. Dit draagt bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het veiligheidsgevoel doordat het overlastgevend en verkeersgevaarlijk (rij)gedrag wordt teruggedrongen. Ook wordt het normbesef van de jongeren verhoogd en de bewustwording en inzicht in eigen gedrag vergroot.  

Lisette Besselink, coördinator Brom Effe Normaal, vertelt dat de verkeerscontrole positief is verlopen: “Dit is voor het eerst dat er een Halt-loket bij een handhavingsactie bij verkeer wordt ingezet. In Zeeland-West-Brabant kan de politie al jaren jongeren naar Halt verwijzen voor onder andere het rijden zonder rijbewijs, maar de Halt-medewerkers zijn in het verleden nooit direct aanwezig geweest.” Lisette ziet de meerwaarde in van het Halt-loket. Het intensiveert niet alleen de samenwerking met de politie, maar het vergroot ook het effect van de Halt-interventie.  

Het Halt-loket in Hart van Brabant wordt uitgevoerd met steun van de provincie Noord-Brabant. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om verkeersveiligheid. Ze zijn vaak kwetsbare verkeersdeelnemers en minder ervaren in het verkeer. Bewustwording van het eigen gedrag is belangrijk. Ieders actie in het verkeer telt. 90% van de verkeersongevallen worden immers veroorzaakt door menselijk gedrag.  

In september is er opnieuw een handhavingsactie van de politie en Halt. 

Bij Halt krijgen jongeren een passende interventie aangeboden. Bij de gesprekken leren jongeren te reflecteren op hun gedrag en laten onder andere de opdrachten jongeren nadenken over de gevolgen van hun gedrag. Ook signaleert Halt op zorgelijke signalen en probeert Halt de jongeren sociale vaardigheden aan te leren en de aanwezige sociale vaardigheden te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het leren omgaan met groepsdruk of het eerst nadenken voordat er een keuze wordt gemaakt. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen