Jongere en oudere fietsers zijn het vaakst slachtoffer

321 keer bekeken

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, heeft onderzoek gedaan naar ongevallen die plaatsvonden in 2021 waarvoor slachtoffers op de Spoedeisende Hulp (SEH) werden behandeld.

In Brabant willen we het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Dat is hard nodig, want elk slachtoffer is er een te veel. We werken, op basis van het Strategisch Plan verkeersveiligheid en het Brabants Verkeersveiligheidsplan, risicogestuurd en datagedreven. VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, heeft onderzoek gedaan naar ongevallen die plaatsvonden in 2021 waarvoor slachtoffers op de Spoedeisende Hulp (SEH) werden behandeld. Dit geeft inzicht in de omvang, oorzaken en risicogroepen van verkeersslachtoffers in Brabant en geeft handvatten voor het beleid en het inzetten van gerichte, efficiënte interventies en maatregelen.

Jongere en oudere fietsers zijn het vaaks slachtoffer
15.400 verkeersslachtoffers bezochten in 2021 de SEH. 67% van de verkeersslachtoffers zat op de fiets. Vooral de jongere (12-17 jarigen) en de oudere fietsers (55 jaar en ouder) hebben een grote kans op een ongeval. Jonge fietsers botsten vaker met een andere verkeerdeelnemers. Oudere fietsers hadden juist vaker een eenzijdig ongeval.

Ook risico’s voor jonge bestuurders
In Brabant lijkt ook het rijden op een brommer/scooter risicovol. Het aantal verkeersongevallen met een brommer/scooter is onder 16 tot en met 18 jarigen hoog. Dit is gemeten aan de hand van het aantal reizigerskilometers. Deze groep is tot nu toe nog niet in beeld, daarom wordt er nog een vervolgonderzoek uitgevoerd om meer duidelijk te krijgen.

20% van de ongevallen met automobilisten betreft jonge automobilisten, de 18-24 jarigen. Zij hebben vooral vaker een eenzijdig ongeval dan oudere automobilisten.

De rapportage geeft ook inzicht in de aard van het ongeval en de ernst van de verwondingen.

Bijna 60% van de verkeersslachtoffers had ernstig letsel, waarvan 75% van hen een botbreuk had en 14% een hersenschudding.

Met elkaar moeten we de uitkomsten van het onderzoek goed bekijken en meenemen in het beleid. De resultaten laten onder andere zien dat aandacht voor fietsers nodig blijft. We zijn nu bezig met het opstellen van het nieuw BVVP. De resultaten uit dit onderzoekt zullen we daar zeker in meenemen.

Het hele rapport en de infografics vind bij dit artikel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen