Veilige infrastructuur in Brabant: Samen voor veilig verkeer

196 keer bekeken

Brabant is een levendige provincie die veel in beweging is. Of het nu gaat om dagelijkse autoritten of ontspannen fietstochten, mobiliteit is essentieel voor ons allemaal. Daarom is het extra belangrijk om ons wegennetwerk zo veilig mogelijk te maken.

Op de basisschool  heeft bijna iedereen een fietsexamen en voordat we de weg op mogen met een auto hebben we een theorie- en praktijkexamen. Er zijn veel verkeersregels en verkeersborden die ons helpen om de weg veiliger te maken, maar na een aantal jaar kunnen we soms wel een opfriscursus gebruiken. Door deze kennis helemaal up-to-date te houden kunnen we risico's door misverstanden op de weg zoveel mogelijk beperken.

Duurzaam Veilig Wegverkeer
Naast onze eigen verantwoordelijkheid proberen we met een algemeen beleid de Brabantse wegen zo veilig mogelijk te houden. Dit doen we aan de hand van de visie: 'Duurzaam Veilig Wegverkeer'. Deze visie streeft ernaar de verkeersomgeving zodanig in te richten dat ernstige ongevallen worden voorkomen en als ze toch plaatsvinden, de ernst van de afloop beperkt blijft. In ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ is voor de inrichting onderscheid gemaakt naar gebruik en functie van de weg. De wegomgeving, voertuigen en technologie moeten zo ontworpen zijn dat ze de mens ondersteunen en beschermen. Zo is de veiligheid van het verkeerssysteem zo min mogelijk afhankelijk van individuele handelingen van de mens. Op deze manier moet de wegomgeving, voertuigen en technologie ondersteuning en bescherming bieden aan de mens, zodat de veiligheid van het verkeerssysteem zo min mogelijk afhankelijk is van individuele handelingen. En als iemand een fout maakt, dat de gevolgen beperkt zijn doordat de infrastructuur vergevingsgezind is. 

Mede dankzij deze visie is het aantal ongevallen op de Brabantse wegen sterk afgenomen. Toch zijn er in Brabant nog steeds wegen waarbij gebruik, functie en inrichting van de weg niet met elkaar in evenwicht zijn. Dit met een verhoogde kans op risico's.

Meetbaar maken
Om te inventariseren waar de meest risicovolle wegen in Brabant zich bevinden, moeten we deze risico's meetbaar maken. Hiervoor gebruiken we de 'risicomaat'. Deze maat geeft aan hoe waarschijnlijk het is om een letselongeval te krijgen op een bepaalde weg. Wegbeheerders kunnen op deze manier vaststellen in welke wijken/wegen de grootste problemen en risico's liggen en vanuit de risicogestuurde aanpak dus aanpassingen aan de wegen nodig zijn.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen