Te hard kost te veel: volg de snelheidslimiet

242 keer bekeken

​​​​​​​Automobilisten rijden vaak harder dan de toegestane snelheid. Een zorgwekkende ontwikkeling, die de verkeersveiligheid in Brabant in gevaar brengt.

Op de vraag of ze de afgelopen maand de maximumsnelheid hebben overschreden, antwoordt 68% van de automobilisten dat ze dit hebben gedaan op autosnelwegen, 69% wegen buiten de bebouwde kom, en 58% op wegen binnen de bebouwde kom. De statistieken spreken boekdelen. Het is dus hoog tijd om deze cijfers te laten dalen en samen te werken aan veiligere Brabantse wegen.

 

De drive voor snelheid
Er zijn verschillende situaties waarin chauffeurs de snelheidslimiet overschrijden. Sommigen zeggen dat ze dit doen om zich aan te passen aan ander verkeer, anderen vanwege haast, voor plezier, of zelfs wanneer ze zich vervelen. Het is echter erg belangrijk om altijd de snelheidslimiet te respecteren. Over het algemeen wordt er namelijk vanuit gegaan dat bijna een derde van de dodelijke ongelukken gebeurt door te hard rijden of de snelheidslimiet te overtreden.

 

Razendsnel richting gevaar
Een derde is een groot deel van de dodelijke verkeersongevallen. Hoe kan dit aantal zo hoog zijn? Bij het rijden met een te hoge snelheid wordt de remweg langer en de tijd om informatie te verwerken korter. Hieronder lijdt het reactievermogen van de automobilist. Tegelijkertijd krijgt een bestuurder bij een hogere snelheid in korte tijd meer informatie te verwerken. Bij een overweldigende hoeveelheid informatie, richt de bestuurder vanzelf de aandacht op het midden van zijn zicht. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op ongelukken en ernstige gevolgen wanneer de gemiddelde snelheid op de weg toeneemt.

 

Voorkomen is beter dan genezen
Circa 10% van de Nederlandse automobilisten zegt dat ze soms per ongeluk sneller rijden dan de snelheidslimiet toestaat. Dit kan gebeuren na langdurig rijden op een constante snelheid, waardoor de snelheid onderschat wordt. Daarnaast nemen bestuurders minder gas terug bij een overgang van hoge naar lagere snelheid. Ook kan de snelheid vertekend worden door brede, open wegen. Het is daarom belangrijk om regelmatig de snelheidsmeter in de auto te controleren om de snelheid goed in de gaten te houden.

 

Met de verontrustende statistieken in gedachten, is het van groot belang dat we samen onze snelheid tijdens het rijden binnen de perken houden. Met gedeelde inspanningen kunnen we een verschil maken. Het begint bij ons allemaal, in elke auto, op elke weg. Laten we samen gaan voor NUL!

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen