Ogen op de weg

12-04-2022

In de auto hoor je te focussen op de weg. Toch zijn veel bestuurders nog met andere zaken bezig, zoals de smartphone. Met de handhavingsactie ‘Ogen op de weg’ roepen Rijkswaterstaat en de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant dit een halt toe.

De handhavingsactie bestaat uit twee onderdelen: een touringcar en de MONOcam. Met de touringcar rijden politieteams door de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Wanneer ze iemand tijdens het rijden bijvoorbeeld met een mobiel in de hand zien, schakelen ze volgauto’s in. Deze auto’s zetten overtreders aan de kant en bekeuren de bestuurders. Tijdens die momenten probeert de politie ook uit te leggen wat de risico’s en gevolgen zijn van het gedrag.

MONOcam

De MONOcam zet de politie in op plekken waar de bus niet kan komen. Het is een camera die op een driepoot staat en die de politie zowel binnen als buiten de bebouwde kom plaatst. De software herkent bestuurders die een apparaat in de hand hebben. Deze informatie geeft het apparaat door aan agenten van Team Verkeer. Die beoordelen vervolgens of het een overtreding was. Als dat het geval is, verstuurt het Centraal Justitieel Incassobureau een bekeuring.

De actie heeft effect. Afgelopen jaar ging de touringcar op 20 verschillende dagen op pad. In totaal kregen 2200 weggebruikers door ‘Ogen op de weg’ een bekeuring omdat ze tijdens het rijden bezig waren met een telefoon. Anderen droegen geen autogordel, reden te hard of negeerden een wegmarketing of matrixbord. 

Naast het handhaven van de verkeersregels is het van grote waarde om het gesprek aan te gaan met de overtreders. Op die manier kunnen we hen echt duidelijk maken hoe gevaarlijk hun overtreding is en welke consequenties dit kan hebben. Het bewust maken van de ernst van hun gedrag is essentieel om te zorgen voor gedragsverandering en de veiligheid op de weg te verbeteren. Dit kan ongevallen en gevaarlijke situaties in het verkeer voorkomen.
 

Meer informatie?

Neem contact met ons op: brabantgaatvoorNUL@brabant.nl

Of lees een van de volgende gerelateerde artikelen:

Afbeeldingen

Ogen op de weg

Cookie-instellingen