Het expertteam

 We werken samen aan een verkeersveiliger Brabant. Dat doen we sinds een aantal jaar risicogestuurd en datagedreven; een nieuwe werkwijze en dat is soms best even zoeken. Ook wordt ons werk steeds integraler, waarbij samenwerking tussen de BVVP-partners steeds belangrijker wordt om invulling te geven aan de drie pijlers infrastructuur, gedrag en handhaving. Soms mist de specialistische kennis of tijd om daarin door te kunnen pakken. Met het expertteam wil de provincie de BVVP-partners faciliteren bij het (door-) ontwikkelen van verkeersveiligheidsvraagstukken. De experts nemen het werk niet over, maar geven advies en helpen je op weg. Zodat je makkelijk en op het goede pad verder kunt. Je kan met alle vragen terecht bij het expertteam. Of het nu gaat om risicoanalyses, uitvoeringsprogramma’s, gedragsbeïnvloeding & communicatie, handhaving, effectmetingen of monitoring. Of je hebt advies nodig bij de externe financieringsmogelijkheden die er zijn, zoals het indienen van projecten voor de ministeriële Investeringsimpuls Verkeersveiligheid en de regionale Bijdrageregeling (RMP’s). Maar ook als je een hele andere vraag hebt, het expertteam helpt je graag verder! 

In deze animatie zie je hoe het expertteam verkeersveiligheid werkt: 

 Aanvraag indienen

Hoe gaat het nu in zijn werk? 

  1. Als eerste vul je onderstaand formulier in. De aanvragen komen binnen bij de provincie en worden daar globaal bekeken. Zo wordt er onder andere gekeken of het past binnen de aangeboden expertises en thema’s binnen het BVVP. De provincie koppelt je vraag aan een van de experts. 
  2. De expert neemt binnen vijf werkdagen contact met je op voor het vervolg. Samen bespreken jullie de vraag en verwachtingen en maken afspraken over het vervolg. Je blijft zelf in de lead om het project te leiden.  
  3. Na afronding van het project is het belangrijk om de kennis te delen met andere partners in Brabant. Zo kunnen we van elkaar leren en hoeven we niet steeds het wiel zelf uit te vinden. Je kan je project of de ervaring eenvoudig delen in de Actie-Atlas op deze website.

 

Cookie-instellingen